Αλλεργιολογικά Συνέδρια

Καθώς η επιστήμη της Αλλεργιολογίας βρίσκεται σε διαρκή ανάπτυξη, η ΚΙΤΕ HELLAS επιλέγει να σταθεί στο πλευρό της συνεισφέροντας και συμμετέχοντας σε διακεκριμένα συνέδρια σε όλη την Ελλάδα.