ΜΑΙΕΥΤΙΚΑ-ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑ

Η ΚΙΤΕ HELLAS  έχει δεσμευτεί  να είναι αρωγός της Μαιευτικής-Γυναικολογικής επιστήμης , για τον λόγο αυτό ενισχύει τα πρωτεύοντα συνέδρια της χώρας.