Οδοντιατρικά Συνέδρια

Η KITE HELLAS παραμένει πιστή στην  υπόσχεση της για διαρκή συνεισφορά στην Οδοντιατρική επιστήμη και παρίσταται σε αξιόλογα συνέδρια πανελλαδικώς