Οφθαλμολογικά Συνέδρια

H KITE HELLAS συμβάλλει ενεργά στην εξέλιξη της επιστήμη της Οφθαλμολογίας συμμετέχοντας και στηρίζοντας τα σημαντικότερα συνέδρια σε Ελλάδα και εξωτερικό.