Συνέδρια Δερματολογίας

Η ΚITE HELLAS τα τελευταία χρόνια ξεκίνησε να στηρίζει ενεργά την επιστήμη της Δερματολογίας, συμμετέχοντας στα πιο διακεκριμένα συνέδρια.