ΚΑΡΔΙΑΓΓΕΙΑΚΑ

ΔΙΟΥΡΗΤΙΚΑ

HYGROTON TAB 50MG/TAB

ΒΤΧ20TB
Προϊόν AMDIPHARM UK

Χλωροθαλιδόνη 50mg/δισκίο

  • Η χλωροθαλιδόνη (chlorthalidone) είναι ένα θειαζιδικό παράγωγο (διουρητικό) με πολύ μεγάλη διάρκεια δράσης. Η χλωροθαλιδόνη, χαρακτηρίζεται από συνεχή και ενιαία διουρητική δράση που οδηγεί σε αυξημένη αποβολή νερού και χλωριούχου νατρίου (αλατιού) από τους νεφρούς, περιορίζοντας την ενεργή επαναρρόφηση του Na+, κυρίως στο εγγύς τμήμα του άπω νεφρικού σωληναρίου.

Ενδείξεις:

  • Οίδημα και κατακράτηση υγρού: καρδιακής, ηπατικής και νεφρικής αιτιολογίας; εντοπισμένο οίδημα (μετα-θρομβωτικό,μετα-τραυματικό, κλπ.)
  • Αρτηριακή υπέρταση:ως μονοθερατεία η σε συνδυασμό με άλλους αντιυπερτασικούς παράγοντες (π.χ. βήτα αποκλειστές, αγγειοδιασταλτικά, ανταγωνιστές ασβεστίου, αναστολείς του ΜΕΑ, ρεζερπίνη)
  • Άποιος διαβήτης

Δοσολογία:

Οι δόσεις θα πρέπει πάντα να τιτλοποιούνται ξεχωριστά. Συνιστάται να λάβετε το φάρμακο ως μονή δόση, το πρωί μαζί με το πρόγευμα.
Σε παρατεταμένες θεραπείες, θα πρέπει να χρησιμοποιείται η χαμηλότερη δόση που παράγει ένα βέλτιστο αποτέλεσμα, ιδιαίτερα σε ηλικιωμένους ασθενείς.