ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑ

Ως φαρμακευτική εταιρία, η KITE HELLAS, στηρίζει δυναμικά τον κλάδο του Φαρμακείου,  λαμβάνοντας μέρος κάθε χρόνο στα Φαρμακευτικά συνέδρια.