Παιδιατρικά Συνέδρια

Ένας από τους βασικούς στόχους της ΚITE HELLAS είναι να υποστηρίζει την εξέλιξη της Παιδιατρικής. Η συνεισφορά στα Παιδιατρικά συνέδρια είναι σταθερή και επαναλαμβανόμενη.